Fire by Kate

pyłem zemsty nabite
rozpalą cieniem noc
szyby nad światem zapłoną
bo poeci powrócą
wrócą jutro
zadzwonią łomem w dzisiejszą bezkresną noc
w spojrzenia na migi
w ciała na mięso
w życie na niby
słowo wymierzy słowom zabójczy cios
poeci poeci powrócą

to oni powiedzą wam

DOŚĆ

*****

With dust of revenge, nabbed
Light up the night
The windows will ignite the world
Because the poets will come back
They will come back tomorrow
They will call a crowbar on today’s boundless night
In looking at the signs
In the flesh for meat
Into a kind of life
The word will punish the words with a deadly blow
Poets, poets will come back

They will tell you

ENOUGH

*****

Back to poetry